C521 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TRELLIS

SKU:C5-2151
1,588,000₫

Số lượng tồn kho:

Sắc Thái:

Thẻ tín dụng quốc tế Visa - Master - JCB cho đăng ký trả góp 0%.
Điều khoản và điều kiện áp dụng xem tại phương thức thanh toán.

Mô tả

 • KEA1 - khổ 140cm - nặng 455g/m2 - có thành phần: 81%Polyester 19%Cotton - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEB1 - khổ 142cm - nặng 355g/m2- có thành phần: 17%Polyester 30%Cotton 53%Viscose - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEB2 - khổ 142cm - lặp lại Ngang 9cm - nặng 355g/m2 - có thành phần: 12%Polyester 33%Cotton 55%Viscose - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEB3 - khổ 142cm - lặp lại Ngang 37cm x Dọc 48.5cm - nặng 355g/m2 - có thành phần: 13%Polyester 33%Cotton 54%Viscose - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEF3 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 35.2cm x Dọc 42cm - nặng 355g/m2 - có thành phần: 54%Polyester 40%Acrylic 6%Viscose - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEF1 - khổ 140cm - nặng 455g/m2 - có thành phần: 54%Acrylic 36%Polyester 10%Cotton - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEH1 - khổ 140cm - nặng 455g/m2 - có thành phần: 41%Polyester 59%Cotton - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEM1 - khổ 140cm - nặng 450g/m2 - có thành phần: 90%PL 10%PC - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEN1 - khổ 140cm - nặng 431g/m2 - có thành phần: 24%Polyester 76%Rayon - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KLV1 - khổ 145cm - lặp lại Ngang 36cm x Dọc 92cm - nặng 322g/m2 - có thành phần: 81%Polyester 19%Acrylic - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • MIF - khổ 140cm - nặng 350g/m2 - có thành phần: 100%MICRO-Polyester - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • C521 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 2.9cm - nặng 517g/m2 - có thành phần: 27%Polyester 73%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • C522 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 1.9cm x Dọc 0.7cm - nặng 564g/m2 - có thành phần: 25%Polyester 75%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • C523 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 3.2cm x Dọc 2.5cm - nặng 455g/m2 - có thành phần: 25%Polyester 75%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • C524 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 5.8cm x Dọc 5cm - nặng 541g/m2 - có thành phần: 26%Polyester 74%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • C525 - khổ 138cm - nặng 590g/m2 - có thành phần: 47%Polyester 53%Cotton - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • D661 - khổ 134cm - nặng 410g/m2 - có thành phần: 47%Polyester 53%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • D662 - khổ 134cm - nặng 410g/m2 - có thành phần: 47%Polyester 53%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • E245 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 45.5cm x Dọc 100cm - nặng 485g/m2 - có thành phần: 60%Polyester 40%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • E246 - khổ 134cm - lặp lại Ngang 22.5cm x Dọc 18.5cm - nặng 485g/m2 - có thành phần: 60%Polyester 40%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • E247 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 45.5cm x Dọc 44cm - nặng 485g/m2 - có thành phần: 60%Polyester 40%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • E248 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 0.8cm x Dọc 0.8cm - nặng 485g/m2 - có thành phần: 60%Polyester 40%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • E249 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 11cm x Dọc 11.5cm - nặng 485g/m2 - có thành phần: 60%Polyester 40%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • J211 - khổ 152cm - nặng 336g/m2 - có thành phần: 30%Polyester 70%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • J212 - khổ 152cm - nặng 336g/m2 - có thành phần: 30%Polyester 70%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • J215 - khổ 152cm - lặp lại Ngang 50cm x Dọc 79cm - nặng 336g/m2 - có thành phần: 30%Polyester 70%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • PBP08 - khổ 145cm - nặng 429g/m2 - có thành phần: 100%Polyester xem tại đây
 • PB11 - khổ 145cm - nặng 407g/m2 - mài mòn 39,000 lần - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • W211 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 34.5cm x Dọc 24.5cm - nặng 448g/m2 - có thành phần: 41%Polyester 59%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • W212 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 6cm x Dọc 4.5cm - nặng 404g/m2 - có thành phần: 39%Polyester 59%Acrylic 2%M - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • W213 - khổ 140cm - nặng 404g/m2 - có thành phần: 39%Polyester 59%Acrylic 2%M - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • W216 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 2.5cm x Dọc 1.7cm - nặng 340g/m2 - có thành phần: 56%Polyester 24%SP 20%SR - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • W218 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 36cm x Dọc 60cm - nặng 495g/m2 - có thành phần: 25%Acrylic 21%Cotton 35%Polyester 29%SP - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • W219 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 36cm x Dọc 60cm - nặng 495g/m2 - có thành phần: 25%Acrylic 21%Cotton 35%Polyester 29%SP - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • CANVASU - khổ 140cm - nặng 220g/m2 - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • TRACY05 - khổ 140cm - nặng 220g/m2 - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây

Hướng dẫn vệ sinh các design còn lại : Giặt khô chuyên nghiệp - Không dùng thuốc tẩy - Không dùng máy sấy khô - Ủi ở nhiệt độ thấp 

 C521 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TRELLIS
 C521 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TRELLIS
 C521 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TRELLIS
 C521 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TRELLIS
 C521 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TRELLIS
 C521 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TRELLIS
 C521 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TRELLIS
 C521 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TRELLIS
 C521 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TRELLIS