KEB1 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN STRIPE

SKU:KE-BAZ1/03
3,576,000₫

Số lượng tồn kho:

Thẻ tín dụng quốc tế Visa - Master - JCB cho đăng ký trả góp 0%.
Điều khoản và điều kiện áp dụng xem tại phương thức thanh toán.

Mô tả

 • KEA1 - khổ 140cm - nặng 455g/m2 - có thành phần: 81%Polyester 19%Cotton - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEB1 - khổ 142cm - nặng 355g/m2- có thành phần: 17%Polyester 30%Cotton 53%Viscose - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEB2 - khổ 142cm - lặp lại Ngang 9cm - nặng 355g/m2 - có thành phần: 12%Polyester 33%Cotton 55%Viscose - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEB3 - khổ 142cm - lặp lại Ngang 37cm x Dọc 48.5cm - nặng 355g/m2 - có thành phần: 13%Polyester 33%Cotton 54%Viscose - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEF3 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 35.2cm x Dọc 42cm - nặng 355g/m2 - có thành phần: 54%Polyester 40%Acrylic 6%Viscose - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEF1 - khổ 140cm - nặng 455g/m2 - có thành phần: 54%Acrylic 36%Polyester 10%Cotton - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEH1 - khổ 140cm - nặng 455g/m2 - có thành phần: 41%Polyester 59%Cotton - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEM1 - khổ 140cm - nặng 450g/m2 - có thành phần: 90%PL 10%PC - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KEN1 - khổ 140cm - nặng 431g/m2 - có thành phần: 24%Polyester 76%Rayon - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • KLV1 - khổ 145cm - lặp lại Ngang 36cm x Dọc 92cm - nặng 322g/m2 - có thành phần: 81%Polyester 19%Acrylic - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • MIF - khổ 140cm - nặng 350g/m2 - có thành phần: 100%MICRO-Polyester - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • C521 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 2.9cm - nặng 517g/m2 - có thành phần: 27%Polyester 73%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • C522 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 1.9cm x Dọc 0.7cm - nặng 564g/m2 - có thành phần: 25%Polyester 75%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • C523 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 3.2cm x Dọc 2.5cm - nặng 455g/m2 - có thành phần: 25%Polyester 75%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • C524 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 5.8cm x Dọc 5cm - nặng 541g/m2 - có thành phần: 26%Polyester 74%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • C525 - khổ 138cm - nặng 590g/m2 - có thành phần: 47%Polyester 53%Cotton - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • D661 - khổ 134cm - nặng 410g/m2 - có thành phần: 47%Polyester 53%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • D662 - khổ 134cm - nặng 410g/m2 - có thành phần: 47%Polyester 53%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • E245 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 45.5cm x Dọc 100cm - nặng 485g/m2 - có thành phần: 60%Polyester 40%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • E246 - khổ 134cm - lặp lại Ngang 22.5cm x Dọc 18.5cm - nặng 485g/m2 - có thành phần: 60%Polyester 40%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • E247 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 45.5cm x Dọc 44cm - nặng 485g/m2 - có thành phần: 60%Polyester 40%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • E248 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 0.8cm x Dọc 0.8cm - nặng 485g/m2 - có thành phần: 60%Polyester 40%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • E249 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 11cm x Dọc 11.5cm - nặng 485g/m2 - có thành phần: 60%Polyester 40%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • J211 - khổ 152cm - nặng 336g/m2 - có thành phần: 30%Polyester 70%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • J212 - khổ 152cm - nặng 336g/m2 - có thành phần: 30%Polyester 70%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • J215 - khổ 152cm - lặp lại Ngang 50cm x Dọc 79cm - nặng 336g/m2 - có thành phần: 30%Polyester 70%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • PBP08 - khổ 145cm - nặng 429g/m2 - có thành phần: 100%Polyester xem tại đây
 • PB11 - khổ 145cm - nặng 407g/m2 - mài mòn 39,000 lần - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • W211 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 34.5cm x Dọc 24.5cm - nặng 448g/m2 - có thành phần: 41%Polyester 59%Cotton - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • W212 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 6cm x Dọc 4.5cm - nặng 404g/m2 - có thành phần: 39%Polyester 59%Acrylic 2%M - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • W213 - khổ 140cm - nặng 404g/m2 - có thành phần: 39%Polyester 59%Acrylic 2%M - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • W216 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 2.5cm x Dọc 1.7cm - nặng 340g/m2 - có thành phần: 56%Polyester 24%SP 20%SR - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • W218 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 36cm x Dọc 60cm - nặng 495g/m2 - có thành phần: 25%Acrylic 21%Cotton 35%Polyester 29%SP - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • W219 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 36cm x Dọc 60cm - nặng 495g/m2 - có thành phần: 25%Acrylic 21%Cotton 35%Polyester 29%SP - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • CANVASU - khổ 140cm - nặng 220g/m2 - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây
 • TRACY05 - khổ 140cm - nặng 220g/m2 - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m - copyright 2011 xem tại đây

Hướng dẫn vệ sinh các design còn lại : Giặt khô chuyên nghiệp - Không dùng thuốc tẩy - Không dùng máy sấy khô - Ủi ở nhiệt độ thấp 

 KEB1 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN STRIPE