Chương Trình Thanh Toán Thẻ Trả góp 0% qua thẻ tín dụng từ 01.05.2024

 1. Nội dung chỉ tiết chương trình:

  Khách Hàng có thể mua hàng trả góp 0% lãi suất kỳ hạn 3 đến 24 tháng (tuỳ theo điều kiện áp dụng của từng Ngân Hàng phát hành thẻ) khi thực hiện giao dịch bằng thẻ tín dụng quốc tế tại www.muasamgiare.vn.

 2. Đối tượng áp dụng:

  Áp dụng cho các Khách Hàng là chủ thẻ tín dụng Visa, Mastercard, JCB, và/hoặc các thẻ được phát hành bởi các Ngân Hàng được cấp phép hoạt động tại Việt Nam (không áp dụng cho thẻ phụ, thẻ Debit và thẻ không được phát hành tại Việt Nam) và thuộc danh sách các ngân hàng tham gia "Chương Trình Trả Góp" được CÔNG TY CẨM ĐẠT liên kết tại từng thời điểm. 

 3. Điều kiện áp dụng:

  Áp dụng thanh toán cho đơn hàng có giá trị sau khuyến mãi (nếu có) từ 3.000.000đ (ba triệu đồng) trở lên.

  Không giới hạn số lần mua trả góp (nhưng phải đảm bảo thẻ đủ hạn mức). Và chỉ sử dụng 1 lần cho 1 hoá đơn. 

 4. Điều khoản khác:

  • Chương trình áp dụng cho tất cả hoá đơn thực hiện đăng ký thanh toán trực tuyến bằng thẻ trên website www.muasamgiare.vn
  • Khách Hàng phải hoàn tắt việc đặt mua hàng thành công thỏa điều kiện chương trình trước ngày sao kê tối thiểu 05 ngày làm việc.
  • Khách Hàng xác nhận rằng đồng ý tham gia "Chương Trình Trả Góp" sẽ phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện được áp dụng bởi Ngân Hàng phát hành thẻ và Khách Hàng sẽ phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện đó khi tham gia Chương Trình.
  • Hồ sơ đăng ký trả góp sẽ được gửi đến Ngân Hàng phát hành thẻ mà Khách Hàng đã chọn để tiền hành chuyển đổi trả góp phù hợp với điều kiện và điều khoản của Chương Trình và quy định trả góp của Ngân Hàng phát hành thẻ. Thời gian chuyển đổi trả góp phù thuộc vào quy trình xử lý của phía Ngân Hàng phát hành thẻ.
  • Đối với các trường hợp Khách Hàng hoặc thẻ tín dụng không đủ điều kiện thực hiện chuyển đổi trả góp sản phẩm/dịch vụ theo quy định của Ngân Hàng Phát hành thẻ, CÔNG TY CẨM ĐẠT có quyền từ chối áp dụng "Chương Trình Trả Góp" và không chịu trách nhiệm đối với tắt cả các khoản lãi quá ngày đến hạn thanh toán” và/hoặc bắt kỳ chỉ phí phát sinh (nếu có) về việc chuyển đổi trả góp không thành công.
  • Khách Hàng cần đọc kỹ điều kiện và điều khoản của "Chương Trình Trả Góp". Bằng việc xác nhận thanh toán, đồng nghĩa Khách Hàng đã hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản của chương trình mua hàng trả góp.
  • Sau khi thanh toán thành công, giao dịch sẽ TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI Thành Giao Dịch Trả Góp. Khách Hàng không cần liên hệ Ngân Hàng phát hành thẻ để xác nhận chuyển đổi trả góp.
  • Khách Hàng không cần trả thêm bất kỳ chi phí nào cho việc chuyển đổi trả góp.
  • Khách Hàng sẽ bị từ chối tham gia "Chương Trình Mua Hàng Trả Góp 0%" nếu không lựa chọn phương thức thanh toán “Trả góp qua thẻ tín dụng”.
  • Không áp dụng hủy với đơn hàng trả góp đã thanh toán thành công.
  • Đơn hàng trả góp sẽ không được đổi trả theo nhu cầu. Phí trả góp sẽ không được hoàn lại dưới bất kỳ hình thức nào sau khi Khách Hàng thanh toán thành công, trừ các trường hợp phát sinh lỗi từ phía CÔNG TY CẨM ĐẠT.
  • Chương Trình có thể không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mãi khác.
  • CÔNG TY CẨM ĐẠT bảo lưu quyền từ chối thực hiện đơn hàng không đáp ứng các điều kiện của Chương Trình. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của CÔNG TY CẨM ĐẠT sẽ là quyết định cuối cùng.
  • Điều khoản và điều kiện của Chương Trình có thể được điều chỉnh, thay đổi bắt kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.
  • Sau khi thanh toán thành công và sao kê tháng chưa ghi nhận giao dịch được chuyển đổi trả góp, quý khách vui lòng liên hệ CÔNG TY CẨM ĐẠT để được hỗ trợ kiểm tra. Trường hợp Quý Khách liên hệ sau ngày thanh toán sao kê, CÔNG TY CẨM ĐẠT rất tiếc chưa thể hỗ trợ thêm.
 5. Thông tin liên hệ CSKH:

  Điện thoại: 0888250888 hoặc gửi thông tin về fabrics@dolcecasa.vn

 6. Hướng dẫn cách dùng thẻ ngân hàng cho "Chương Trình Thanh Toán Thẻ Trả góp 0%" (xem tại đây)

  Thanh toán bằng thẻ và đăng ký trả góp 0% vẫn được xuất Hoá Đơn VAT theo quy định của nhà nước. 
   
  Mr.dolcecolor 1 tháng 5 năm 2024