555 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TEXTURE

SKU:555-01
1,517,000₫

Số lượng tồn kho:

Sắc Thái:

Thẻ tín dụng quốc tế Visa - Master - JCB cho đăng ký trả góp 0%.
Điều khoản và điều kiện áp dụng xem tại phương thức thanh toán.

Mô tả

 • 361 - khổ 140cm - nặng 349g/m2 - có thành phần: 45%Polyester 55%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 362 - khổ 140cm - lặp lại Dọc 2cm nặng 355g/m2 - có thành phần: 33%Polyester 67%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 363 - khổ 140cm - nặng 307g/m2 - mài mòn 13,000 lần - có thành phần: 37%Polyester 63%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 373 - khổ 147cm - nặng 327g/m2 - có thành phần: 35%Polyester 10%Cotton 55%Viscose Rayon - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 386 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 17.7cm x Dọc 18cm - nặng 317g/m2 - có thành phần: 82%Polyester 18%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 387 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 36cm x Dọc 16.6cm - nặng 316g/m2 - có thành phần: 82%Polyester 18%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 388 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 35.5cm x Dọc 75cm - nặng 327g/m- có thành phần: 82%Polyester 18%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 389 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 2.4cm x Dọc 2.7cm - nặng 317g/m2 - có thành phần: 82%Polyester 18%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 541 - khổ 140cm - nặng 344g/m2 - có thành phần: 38%Polyester 62%Olefin xem tại đây
 • 543 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 35.5cm x Dọc 51cm - nặng 543g/m2 - có thành phần: 89%Polyester 11%Cotton - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 546 - khổ 140cm - nặng 305g/m2 - mài mòn 14,000 lần - có thành phần: 36%Polyester 64%Olefin - Kháng Cháy Chậm Tàn Thuốc Lá - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 547 - khổ 137cm - lặp lại Dọc 3cm nặng 387g/m2 - mài mòn 15,000 lần có thành phần: 81%Polyester 19%Rayon - Kháng Cháy Chậm Tàn Thuốc Lá - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 550 - khổ 140cm - nặng 281g/m2 - mài mòn <10,000 lần - có thành phần: 79%Polyester 21%Cotton - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 554 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 35cm x Dọc 33.5cm - nặng 498g/m2 - có thành phần: 56%Polyester 44%Cotton - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 555 - khổ 137cm - nặng 358g/m2 - có thành phần: 36%Polyester 64%Cotton - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 557 - khổ 140cm - nặng 247g/m2 - có thành phần: 69%Polyester 31%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 558 - khổ 140cm - lặp lại Dọc 6.2cm - nặng 281g/m2 - có thành phần: 79%Polyester 21%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 572 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 35cm x Dọc 47.5cm - nặng 349g/m2 - mài mòn <10,000 lần - có thành phần: 59%Polyester 41%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 579 - khổ 140cm - nặng 396g/m2 - có thành phần: 91%Polyester 9%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 580 - khổ 140cm - nặng 396g/m2 - mài mòn 20,000 lần - có thành phần: 86%Polyester 14%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 581 - khổ 137cm - nặng 366g/m2 - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 582 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 34.7cm x Dọc 46.6cm - nặng 347g/m2 - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 584 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 36.2cm x Dọc 35.9cm - nặng 392g/m2 - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 593 design có vân vải / Texture - khổ 140cm - nặng 294g/m2 - mài mòn >12,000 lần - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 10750 - khổ 145cm - nặng 304g/m2 - có thành phần: 100%Polyester - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 30004 - khổ 140cm - nặng 350g/m2 - mài mòn 14,000 lần - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 30012 - khổ 145cm - nặng 240g/m2 - mài mòn 20,000 lần - có thành phần: 100%Polyester - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 53007 - khổ 140cm - lặp lại Dọc 31.5cm - nặng 327g/m2 - có thành phần: 53.7%Polyester 39.5%Acrylic 6.8%Viscose - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 53017 - khổ 140cm - nặng 327g/m2 - có thành phần: 53.7%Polyester 39.5%Acrylic 6.8%Viscose - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 53018 - khổ 140cm - nặng 327g/m2 - có thành phần: 53.7%Polyester 39.5%Acrylic 6.8%Viscose - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 56083 - khổ 145cm - nặng 266g/m2 - mài mòn 45,000 lần - có thành phần: 82%Polyester 18%Cotton - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 57101 - khổ 139cm - lặp lại Ngang 36.2cm x Dọc 85cm - nặng 445g/m2 - có thành phần: 52.1%Polyester 47.9%Acrylic - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây

Hướng dẫn vệ sinh design 30004, 57101 : Hút bụi - Không giặt nước - Không dùng thuốc tẩy - Không dùng máy sấy khô - Không được ủi - Giặt khô chuyên nghiệp

Hướng dẫn vệ sinh các design còn lại : Giặt khô chuyên nghiệp - Không dùng thuốc tẩy - Không dùng máy sấy khô - Ủi ở nhiệt độ thấp 

 555 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TEXTURE
 555 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TEXTURE