593 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TEXTURE

SKU:593-02
1,493,000₫

Số lượng tồn kho:

Thẻ tín dụng quốc tế Visa - Master - JCB cho đăng ký trả góp 0%.
Điều khoản và điều kiện áp dụng xem tại phương thức thanh toán.

Mô tả

 • 361 - khổ 140cm - nặng 349g/m2 - có thành phần: 45%Polyester 55%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 362 - khổ 140cm - lặp lại Dọc 2cm nặng 355g/m2 - có thành phần: 33%Polyester 67%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 363 - khổ 140cm - nặng 307g/m2 - mài mòn 13,000 lần - có thành phần: 37%Polyester 63%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 373 - khổ 147cm - nặng 327g/m2 - có thành phần: 35%Polyester 10%Cotton 55%Viscose Rayon - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 386 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 17.7cm x Dọc 18cm - nặng 317g/m2 - có thành phần: 82%Polyester 18%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 387 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 36cm x Dọc 16.6cm - nặng 316g/m2 - có thành phần: 82%Polyester 18%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 388 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 35.5cm x Dọc 75cm - nặng 327g/m- có thành phần: 82%Polyester 18%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 389 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 2.4cm x Dọc 2.7cm - nặng 317g/m2 - có thành phần: 82%Polyester 18%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 541 - khổ 140cm - nặng 344g/m2 - có thành phần: 38%Polyester 62%Olefin xem tại đây
 • 543 - khổ 140cm - lặp lại Ngang 35.5cm x Dọc 51cm - nặng 543g/m2 - có thành phần: 89%Polyester 11%Cotton - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 546 - khổ 140cm - nặng 305g/m2 - mài mòn 14,000 lần - có thành phần: 36%Polyester 64%Olefin - Kháng Cháy Chậm Tàn Thuốc Lá - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 547 - khổ 137cm - lặp lại Dọc 3cm nặng 387g/m2 - mài mòn 15,000 lần có thành phần: 81%Polyester 19%Rayon - Kháng Cháy Chậm Tàn Thuốc Lá - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 550 - khổ 140cm - nặng 281g/m2 - mài mòn <10,000 lần - có thành phần: 79%Polyester 21%Cotton - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 554 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 35cm x Dọc 33.5cm - nặng 498g/m2 - có thành phần: 56%Polyester 44%Cotton - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 555 - khổ 137cm - nặng 358g/m2 - có thành phần: 36%Polyester 64%Cotton - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 557 - khổ 140cm - nặng 247g/m2 - có thành phần: 69%Polyester 31%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 558 - khổ 140cm - lặp lại Dọc 6.2cm - nặng 281g/m2 - có thành phần: 79%Polyester 21%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 572 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 35cm x Dọc 47.5cm - nặng 349g/m2 - mài mòn <10,000 lần - có thành phần: 59%Polyester 41%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 579 - khổ 140cm - nặng 396g/m2 - có thành phần: 91%Polyester 9%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 580 - khổ 140cm - nặng 396g/m2 - mài mòn 20,000 lần - có thành phần: 86%Polyester 14%Olefin - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 581 - khổ 137cm - nặng 366g/m2 - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 582 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 34.7cm x Dọc 46.6cm - nặng 347g/m2 - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 584 - khổ 137cm - lặp lại Ngang 36.2cm x Dọc 35.9cm - nặng 392g/m2 - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 593 design có vân vải / Texture - khổ 140cm - nặng 294g/m2 - mài mòn >12,000 lần - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 10750 - khổ 145cm - nặng 304g/m2 - có thành phần: 100%Polyester - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 30004 - khổ 140cm - nặng 350g/m2 - mài mòn 14,000 lần - có thành phần: 100%Polyester - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 30012 - khổ 145cm - nặng 240g/m2 - mài mòn 20,000 lần - có thành phần: 100%Polyester - Tính Năng Trượt Nước - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 53007 - khổ 140cm - lặp lại Dọc 31.5cm - nặng 327g/m2 - có thành phần: 53.7%Polyester 39.5%Acrylic 6.8%Viscose - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 53017 - khổ 140cm - nặng 327g/m2 - có thành phần: 53.7%Polyester 39.5%Acrylic 6.8%Viscose - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 53018 - khổ 140cm - nặng 327g/m2 - có thành phần: 53.7%Polyester 39.5%Acrylic 6.8%Viscose - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 56083 - khổ 145cm - nặng 266g/m2 - mài mòn 45,000 lần - có thành phần: 82%Polyester 18%Cotton - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây
 • 57101 - khổ 139cm - lặp lại Ngang 36.2cm x Dọc 85cm - nặng 445g/m2 - có thành phần: 52.1%Polyester 47.9%Acrylic - cuộn dài 50m -  copyright 2019 xem tại đây

Hướng dẫn vệ sinh design 30004, 57101 : Hút bụi - Không giặt nước - Không dùng thuốc tẩy - Không dùng máy sấy khô - Không được ủi - Giặt khô chuyên nghiệp

Hướng dẫn vệ sinh các design còn lại : Giặt khô chuyên nghiệp - Không dùng thuốc tẩy - Không dùng máy sấy khô - Ủi ở nhiệt độ thấp 

 593 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TEXTURE
 593 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TEXTURE
 593 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TEXTURE
 593 VẢI BỌC NỆM GHẾ NHÓM HOA VĂN TEXTURE