2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy

SKU:33001-9010

Số lượng tồn kho:

Tiêu đề:

Mô tả

33001 Chiều Cao 5cm Nặng 200g/M Có Thành Phần 100% Viscose

Hướng dẫn sử dụng:

  • Không giặt tay
  • Không dùng thuốc tẩy
  • Không là ủi
  • Không giặt khô
  • Không sấy khô

 

Nhũng nét đặc trưng cho bộ sưu tập MOSS FRINGES dây viền tua rua trang trí:

Sản phẩm liên quan

 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy
 2024 dây viền tua rua MOSS FRINGES 33001 phối 2 màu có sẵn tại nhà máy