BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy

SKU:32045-9000

Số lượng tồn kho:

Tiêu đề:
Sắc thái:

Mô tả

32045 Rộng 33mm Nặng 9g/M Có Thành Phần: 100% Viscose
32046 Rộng 60mm Nặng 11g/M Có Thành Phần: 100% Viscose
32047 Rộng 23mm Nặng 5g/M Có Thành Phần: 100% Viscose
32048 Nặng 10g/M Có Thành Phần: 100% Viscose
32049 Nặng 6g/M Có Thành Phần: 100% Viscose
33215 Nặng 12g/M Có Thành Phần: 89% Viscose 11% Polyester
 
Hướng dẫn sử dụng: 
  • Không giặt nước
  • Không dùng chất tẩy
  • Không là ủi
  • Giặt khô chuyên nghiệp
  • Không sấy khô

Sản phẩm liên quan

 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Raffia sợi cọ có sẵn tại nhà máy