BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy

SKU:31008-9825

Số lượng tồn kho:

Tiêu đề:

Mô tả

31008 Đường Kính 10mm Nặng 33g/M Có Thành Phần: 44% Cotton 9% Viscose 47% Jute
32043 Rộng 68mm Nặng 30g/M Có Thành Phần: 53% Viscose 47% Jute
32044 Rộng 65mm Nặng 49g/M Có Thành Phần: 27% Viscose 35% Jute 38% Flax
33000 Cao 4.5cm Nặng 120g/M Có Thành Phần: 5% Viscose 95% Jute
36001 Cao 12cm Nặng 170g/M Có Thành Phần: 40% Viscose 60% Jute
36002 Cao 21cm Nặng 300g/M Có Thành Phần: 39% Viscose 61% Jute

 

Hướng dẫn vệ sinh:

  • Không giặt nước
  • Không dùng chất tẩy
  • Giặt khô chuyên nghiệp
  • Không sấy khô 
  • Không là ủi

Sản phẩm liên quan

 BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy
 BST 2024 đồ trang trí ASARA Jute sợi đay có sẵn tại nhà máy